main

taxiarm

مدیریت حل و نقل مسافر و بار شهر پارس آباد زیر نظر شهرداری پارس آباد

پیام مدیر عامل

حوزه حمل و نقل، زیرساخت اصلی توسعه یافتگی است و شهروندان عزیزی که در این عرصه به سایر شهروندان ارائه خدمات مینمایند، علاوه بر رسالت اصلی آنها و نقشی که در ایجاد شتاب در توسعه شهری دارند، به عنوان زنجیره ارتباطات فرهنگی و اجتماعی جامعه عمل کرده و بصورت یک شبکه منسجم با مسائل جامعه در ارتباط تنگاتنگ هستند و تاثیر گذاری آنها بر جامعه غیر قابل انکار است. رانندگان عزیز می توانند به عنوان منادی اخلاق و انسانیت، روح شادی، صداقت، همدردی و اخلاق حسنه را در کالبد جامعه بدمند. با آروزی سلامتی و سعادت یکایک این عزیزان.

AndroidOnlineNewsImage.aspx
پیوندهای مهم